Witaj nieznajomy! Logowanie lub Tworzenie konta.

Szukaj

Twój koszyk

0 szt. - 0.00PLN Zobacz
Koszyk jest pusty

Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego sklep.aldo.agro.pl jest firma P.P.H.U. ALDO S.J. Leszek Długołęcki, Andrzej Długołęcki , z siedzibą w Surowem 116, 07-431 Czarnia, REGON: 550712140, NIP: 758-186-06-69 zwana dalej ALDO lub sklepem internetowym.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem:
www.sklep.aldo.agro.pl

3. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.

4. Zawartość witryny internetowej sklepu ALDO stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

5. Sprzedający zastrzega, iż oferty przedstawione na stronie obowiązują do wyczerpania stanów magazynowych firmy ALDO.

6. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych (z wyjątkiem akcji promocyjnych na towary ekspozycyjne i pokazowe, co jest zostanie wyraźnie zastrzeżone w ofercie).

7. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium UE, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium UE (w tym NIP UE), – zwana dalej Kupującym.

8. Dowodem zakupu w sklepie internetowym ALDO jest paragon fiskalny lub faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego, jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.

9. Opisy produktów dotyczące wag, rozmiarów, zapotrzebowania na energię, wydajności, zużycia paliwa, kosztów eksploatacji oraz innych danych zawartych w katalogach, broszurach, drukach reklamowych oraz ogłoszeniach internetowych stanowią przybliżoną wskazówkę. Dane te nie są wiążące, za wyjątkiem sytuacji, gdy są one wyraźnie wskazania w umowie sprzedaży.

10. Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00

11. Korzystanie ze sklepu ALDO oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II. Składanie zamówienia i formy potwierdzenia

1. Zamówienia można składać poprzez:

 • internetowy formularz zamówieniowy na stronie sklepu,
 • faksem pod nr 29 76 00 622
 • telefonicznie pod nr 29 77 21 984, (pon.- pt. 8.00-17.00 oraz sob. 8.00-15.00)

2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego w celu potwierdzenia zamówienia.

3. Klient zainteresowany ofertą sklepu po złożeniu zamówienia otrzymuje automatyczny e-mail potwierdzający złożenia zamówienia, a następnie prosimy poczekać na potwierdzenie realizacji zamówienia, które potwierdzane jest w ciągu 24 godzin przez pracownika sklepu telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem. Pracownik ALDO weryfikuje telefonicznie dane osobowe Klienta i potwierdza odrębnym e-mailem lub telefonicznie fakt złożenia zamówienia, koszt i termin dostawy.

4. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika ALDO przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym.

5. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni od daty zakupu.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia ALDO zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta po złożeniu przez niego zamówienia, a przed przyjęciem jego realizacji.

7. W przypadku towarów, które zawierają opis „Na zamówienie” termin realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora, ALDO zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Klientem terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

8. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, po złożeniu zamówienia, a przed jego weryfikacją i przyjęciem do realizacji ALDO niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie ALDO wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (brutto).

10. ALDO wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy.

 

III. Wysyłka i płatności

1. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu Klient będzie informowany przez pracownika ALDO o fakcie związanym z wydłużeniem czasu realizacji zamówienia oraz o proponowanym terminie dostawy.

2. W przypadku wyboru przez Nabywcę formy płatności przelewem przed dostawą towaru, dostawa jest realizowana (towar zostaje wysłany) po wpłynięciu środków pieniężnych na konto sklepu, najpóźniej następnego dnia roboczego od daty wpływu płatności.

3. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem K-EX, DHL oraz Poczty Polskiej na wskazany w formularzu zamówienia adres dostawy.

4. Koszt transportu towarów pokrywa Klient. Koszt ten każdorazowo ustalany jest przez pracownika ALDO i podawany w potwierdzeniu zamówienia.

5. Odbiór produktów dostarczonych przez firmę spedycyjną musi zostać potwierdzony przez Klienta pisemnym pokwitowaniem. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

6. Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia umożliwi wymianę sprzętu na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu ALDO.

 

7. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru.

8. Akceptowane są następujące formy płatności:

 • za pobraniem
 • gotówka
 • przedpłata
  Wpłata na konto Firmy ALDO w formie przedpłaty na podstawie wysłanej Klientowi Faktury Proforma. 
  Nr konta: 20 8920 0001 0001 9826 2000 0010

 

IV. Gwarancje, reklamacje, zwroty towarów:

1. Zakupione i dostarczone towary są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją.

2. Reklamacje urządzeń należy zgłaszać bezpośrednio do siedziby firmy ALDO, lub innego gwaranta marki.

3. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz.U. Nr 22 poz.271 z 2000r z późniejszymi zmianami) , Kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

 

4. Warunkiem niezbędnym zwrotu jest dostarczenie sprzętu wolnego od śladów użycia.

5. Zwrotowi nie podlegają:

 • towary zamówione lub wyprodukowane specjalnie dla Klienta
 • urządzenia których pierwsze uruchomienie może spowodować zmianę stanu fabrycznego

6. Zwracany towar należy zwrócić w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z paragonem lub kserokopią faktury zakupu, instrukcją i gwarancją.

7. W przypadku zwrotu towaru na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego zostanie przelana kwota równa wartości zakupionego towaru.

8. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru.

9. Jeśli produkt był wysłany do klienta na koszt ALDO przy zwrocie towaru Klient pokrywa koszty transportu w obie strony.

 

V. Postanowienia końcowe

1. Ceny oraz akcje promocyjne na stronach ALDO nie są łączone oraz powiązane czasowo z cenami i akcjami promocyjnymi przeprowadzanymi w punktach handlowych firmy ALDO.

2. Wykorzystywane informacje dotyczące oferowanych towarów w ALDO są danymi katalogowymi producentów. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów lub zmian, które nie mogą być podstawą roszczeń. 

3. Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach indentyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć.

4. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tych, że firm.

5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

6. Składając zamówienie Klient akceptuje treść powyższego regulaminu i wyraża tym samym zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych(tj. Dz.U. Nr 101 poz.926 z 2002r z późniejszymi zmianami).

7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe do ich poprawiania oraz wniesienia zadania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

8. Wszelkie opinie, sugestie oraz zapytania dotyczące funkcjonowania sklepu prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego, listownie lub telefoniczne.

9. Wszystkie kwestie sporne dotyczące umów kupna-sprzedaży załatwiane są w pierwszej kolejności polubownie.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy ALDO.

12. Treść Regulaminu może ulec zmianie. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie opublikowania jej na stronach sklepu ALDO.

 

ALDO © 2013

Realizacja collor.pl